Громадська організація Всеукраїнське об'єднання спеціалістів безпеки

Сторінка Умови членства

1. Членами Організації можуть бути фізичні особи (надалі – Особа), які відповідають наступним умовам:
– Статуту Організації;
– Є спеціалістами що професійно працюють в галузі безпеки по визначеним напрямкам і рівням (індивідуальне членство).
– Є уповноваженими представниками підприємств, організацій, об’єднань (колективів) що професійно працюють в галузі безпеки і мають спеціалістів по визначеним напрямкам і рівням (колективне членство).
– поділяють цілі та завдання Організації;
– визнають та виконують положення Статуту і цього Положення Організації.
2. Для отримання статусу Члена Організації Особа має ознайомитися та визнати Статут і Положення Організації, подати до Правління Організації заяву встановлено зразку,
3. Члени Організації можуть вибирати форму і залежні умови членства в Організації відповідно до Положення про внески, умови та витрати Організації.
4. Члени Організації мають рівні права та обов’язки, крім тих, щодо яких є обмеження, визначені Статутом та Положеннями Організації.
5. Членство в Організації є добровільним.
6. Члени Організації можуть бути членами інших громадських об’єднань.
7. Державні службовці, викладачі-правники, судді, адвокати, нотаріуси, науковці політичні або громадські діячі та інші особи, які привносять значний вклад в розвиток галузі безпеки та/або значний вклад в розвиток самої Організації, за відповідною заявою до Правління мають можливість отримати звання почесного Члена.
8. Почесні Члени мають всі права та обов’язки Члена Організації, окрім права голосу на Загальних Зборах, права обиратися та бути обраним Членом Правління Організації.
9. Всі без виключення фізичні особи, які мають дійсний статус членства в Організації, мають право виступати з пропозиціями винесення на обговорення Правлінням або Загальними зборами питань, пов’язаних з діяльністю Організації. Також, вони мають право приймати участь у їх обговоренні, давати свої пояснення та аргументування щодо необхідності їх прийняття.

10. Прийняття у Члени Організації здійснюється на підставі письмової Заяви заявника (фізичної особи, яка виявила бажання або уповноважена вступити до Організації) на ім’я Голови Організації, Анкети та інш. документів.
11. Заява за встановленою формою з доданими документами надсилається рекомендованим листом до Організації або подається до Секретаріату Правління особисто. Для прискорення розгляду заяви заявник може додатково надіслати заповнену заяву електронною поштою.
12. Усі питання, пов’язані з прийняттям до Організації, вирішуються Секретаріатом Правління.
13. Секретаріат Правління приймає рішення про прийняття або відмову у прийнятті до Організації у місячний термін з дати подання заяви до Організації.

Зразок Заяви від індивідуального кандидата:  Див –  Заява_Анкета_На вступ від кандидата

Зразок Заяви від колективного кандидата: Див – Заяви_Анкета_На вступ від представника.